Kestane Dergisi

Düşünce Hamalı Dergisi

Dünya Dergisi

Hürriyet Dergisi

Sinema Eleştirel Dergisi

Tercümahal Dergisi

Ahali Dergisi

Süzgeç Dergisi

Asır Dergisi