Dijital Jenerasyon Derneği

Dijital Jenerasyon Derneği, her alanda dijitalleşen ve değişen dünyada özellikle gençlerin çağa ayak uyduran, çağın yeniliklerini en iyi şekilde kullanan ve geliştiren bir neslin yetişmesine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

Geleneksel yapıların, dijital yapı ve kaynaklarla bütünleştirilerek faydalarının aktif bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla geliştirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapar.

Dijital bilgi kirliliği, bilgi kaynağının manipüle edilerek dijital kültür savaşlarından etkilenen ve etkilenebilecek dezavantajlı grupların, gençlerin ve dijital alan kullanıcıların bilinçlenmesi, kaynakların etkin ve faydalı bir şekilde kullanılması ve doğru bilgi kaynağını ayırt edebilmesini sağlayacak çalışmalar yapar.

Gençlerin ve dezavantajlı grupların kendi özgüvenlerini kazanabilecekleri, bireysel ve toplumsal gelişimlerini destekleyici eğitimler düzenleyerek, dijital çağın kaynaklarından en üst düzeyde aktif, katılımcı ve doğru alanlarda kullanılabilmesini sağlar.

Dijital iletişim araçlarının doğru ve yerinde kullanılmamasından kaynaklı oluşabilecek bağımlılık, iletişim bozuklukları, psikolojik bozuklukların önüne geçmek için dijital bağımlılıklarla mücadele eder.