Dergicilik Okulu’ndan korona üzerine dijital dergi hazırlığı